Sköna låten

Musik: Monica Dominique

Finns på skiva

DLB – Dominique Lakin Bådal Girl Talk, CD, Dominique Records (2015)

Välkommen till Monica och Carl-Axel Dominique

Dominique Musik AB
Dominique Records
Edition Dominique
Apelvägen 21
S-141 46 Huddinge
Sweden
info@dominiquemusik.se
tel: 08 711 18 13

Kontoret bemannat tisdagar, torsdagar och fredagar.

   Besök oss på Facebook!