Monthly Archives: december 2021

40:e året – Messiaen i Storkyrkan

På Juldagen kl 15 spelar Carl-Axel den franske kompositören Olivier Messiaens stora pianoverk ”Vingt regards sur l’enfant-Jésus” (Tjugo betraktelser över Jesusbarnet) i Storkyrkan i Stockholm.

Carl-Axel räknas som en av vår tids främsta interpreter av Messiaens musik och har instuderat den i Paris med kompositören själv. År 2008 tog Carl-Axel tillsammans med Hans-Ola Ericsson, Oskar Ekberg och Martin Sturfält initiativ till Festival Olivier Messiaen i Stockholm i samband med tonsättarens 100-årsjubileum.

Carl-Axel har spelade in alla betraktelserna två gånger på dubbel-CD 1987 (LCM) och 2015 (Dominique Records)

Under julen 2020 spelades 7 av satserna in i Huddinge kyrka. Du kan se dem här.

Välkommen till Monica och Carl-Axel Dominique

Dominique Musik AB
Dominique Records
Edition Dominique
Apelvägen 21
S-141 46 Huddinge
Sweden
info@dominiquemusik.se
tel: 08 711 18 13
(OBS! Ej sms)

Besök oss på Facebook! 

Kontoret är bemannat tisdagar och fredagar.