Monica och Palle hedersmedlemmar i FSJ

Styrelsen i FSJ (Föreningen Sveriges Jazzmusiker) utsåg i höstas Monica och brodern Palle Danielsson till nya hedersmedlemmar. Motiveringen är densamma för samtliga utsedda: ”För värdefulla insatser för den Svenska Jazzen.” Året innan utsågs Nannie Porres, Bernt Rosengren och Jan Allan.

FSJ beslöt för ca 2 år sedan att ta upp traditionen med att utse hedersmedlemmar efter att detta inte gjorts på många år.

Priset är tänkt att delas ut i början av februari.

Välkommen till Monica och Carl-Axel Dominique

Dominique Musik AB
Dominique Records
Edition Dominique
Apelvägen 21
S-141 46 Huddinge
Sweden
info@dominiquemusik.se
tel: 08 711 18 13
(OBS! Ej sms)

Besök oss på Facebook! 

Kontoret är bemannat tisdagar och fredagar.