Aniarasånger på minnestund.

Monica, Carl-Axel och Joakim Dominique spelar och sjunger på en minnestund för den nyligen bortgångne Professor Emeritus Uno Lindberg.

Han var initiativtagare till en miljökonferensen ”Vårt eget livsrum – en tillställning om människan och miljön” på Aula Magna i November 1997 där sånger från Carl-Axels tonsättning av Aniara framfördes.

Om Prof. Uno Lindberg

 

Välkommen till Monica och Carl-Axel Dominique

Dominique Musik AB
Dominique Records
Edition Dominique
Apelvägen 21
S-141 46 Huddinge
Sweden
info@dominiquemusik.se
tel: 08 711 18 13
(OBS! Ej sms)

Besök oss på Facebook! 

Kontoret är bemannat tisdagar och fredagar.