Monthly Archives: december 2022

Carl-Axel Dominique framför Vingt regards sur l-enfant-Jésus

I över 40 år har pianisten Carl-Axel Dominique framfört den franske kompositören Olivier Messiaens stora pianoverk Vingt regards sur l’enfant-Jésus i Storkyrkan i Stockholm på Juldagen.

Konsertpianisten, kompositören och arrangören Carl-Axel Dominique, född 1939, anses vara en av vår tids främsta uttolkare av den franske kompositören Olivier Messiaens verk. Sedan 1981 har han årligen framfört Messiaens tvåtimmars pianosvit Vingt regards sur l’enfant-Jésus (Tjugo betraktelser över Jesusbarnet) i Storkyrkan i Stockholm på Juldagen, enda undantaget 2020 då konserten måste ställas in p.g.a. covid.

Carl-Axel Dominique är utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hans debutkonsert ägde rum 1965 då han framförde Charles Ives Concord Sonata. Han har sedan dess, som komplement till den klassiska pianorepertoaren, gärna framfört udda och spännande tonsättningar av kompositörer såsom till exempel Charles Alkan, André Jolivet, Sven-David Sandström, Tommie Haglund och framför allt Olivier Messiaen.

Efter att Carl-Axel uppfört alla tjugo satserna av mastodontverket Vingt regards sur l’enfant-Jésus blev han kontaktad brevledes i början av 80-talet av kompositören själv, och Carl-Axel blev inbjuden till Paris för att studera Messiaens pianoverk tillsammans med kompositören. Detta blev början på ett drygt tioårigt fruktsamt samarbete med flera besök i Paris.

Messiaen var utöver kompositör även ornitolog och fåglarnas sång var en viktig ingrediens i många av hans verk. Bland annat skrev han pianosviterna Catalogue d’Oiseaux (Fågelkatalogen) och Pétites Esquisses d’Oiseaux (Små fågelskisser), som Carl-Axel spelade in i sin helhet på trippel-CDn Complete Bird Music utgiven av BIS 1994. Bland övriga skivinspelningar där Carl-Axel framför Messiaens musik kan nämnas två inspelningar av Vingt regards sur l’enfant-Jésus (LCM 1987 samt Dominique Records 2015), samt två inspelningar av verseposet Harawi för sopran och piano (med Dorothy Dorow 1978, och med Annika Skoglund 2010).

Carl-Axel var även, tillsammans med musikerna Hans-Ola Ericsson, Oskar Ekberg och Martin Sturfält, initiativtagare till det svenska 100-årsjubiléet av Messiaen 2008.

Jag tänker alltid med glädje på den tiden när Carl-Axel Dominique besökte mig för att spela Vingt regards sur l’enfant-Jésus. Det var en stor upplevelse att höra en sådan magnifik pianist tolka mitt arbete, med en sådan underbar teknik och en sådan varierande färgsättning.” (Olivier Messiaen)

Länkar:

Carl-Axel Dominique i möte med Messiaen: https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/nu-ar-det-klart-carl-axel-dominique-spelar-pa-juldagen-

(OBS! Denna länk lades upp av Storkyrkan i samband med konserten år 2021)

Carl-Axel Dominique framför 7 satser ur Vingt regards (Huddinge kyrka 2020) https://www.youtube.com/watch?v=wntP6i1wcno

Dominique Musiks hemsida: http://dominiquemusik.se/sv/artister/vingt-regards-sur-lenfant-jesus/

Välkommen till Monica och Carl-Axel Dominique

Dominique Musik AB
Dominique Records
Edition Dominique
Apelvägen 21
S-141 46 Huddinge
Sweden
info@dominiquemusik.se
tel: 08 711 18 13
(OBS! Ej sms)

Besök oss på Facebook! 

Kontoret är bemannat tisdagar och fredagar.