Aniarasånger på minnesstund

Monica, Carl-Axel och Joakim Dominique spelar och sjunger på en minnesstund den 8:e september för Prof. Emer. Uno Lindberg.

Uno Lindberg var initiativtagare till konferensen ”Vårt eget livsrum – En miljökonferens i fyra dimensioner” på Aula Magna 1997, där sånger med Carl-Axels tonsättning av Aniara framfördes.

Om minnesstunden

 

Välkommen till Monica och Carl-Axel Dominique

Dominique Musik AB
Dominique Records
Edition Dominique
Apelvägen 21
S-141 46 Huddinge
Sweden
info@dominiquemusik.se
tel: 08 711 18 13
(OBS! Ej sms)

Besök oss på Facebook! 

Kontoret är bemannat tisdagar och fredagar.